Religia dawniej i dziś

Religia i wiara Religia ma za sobą bardzo długą historię, z której nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Już ludzie pierwotni byli religijni. Chociaż żyli w plemionach i ciągle wędrowali, mieli pewne obrzędy i rytuały, które wskazują na ich religijne potrzeby. Czczono wtedy najczęściej źródła przyrody, słońce, lasy, kamienie i wiele innych elementów. Niezwykle ważne było także grzebanie i przywiązanie do zmarłych. Oddawano im cześć i wyprawiano uroczyste rytuały z okazji przejścia ich do lepszego, innego i niepojętego świata. Jak, widać, religia jest już dość stara, jednak niestety tamte rytuały nie przetrwały próby czasu, wygrały tylko te religie, które były najsilniejsze i najbardziej ekspansywne. Dzięki temu, że dysponowały uzbrojeniem, wpływami i wielką siłą, przetrwały i zajęły miejsce tych starych, wcale nie gorszych. Wszystkie religie są do siebie podobne, chociaż w jednej jest pastor, w innej ksiądz itd.

Religia chrześcijańska, obok muzułmańskiej rozwijała się najszybciej. Obecnie to właśnie islam jest największą religią świata, ma najwięcej wyznawców, jednak są to fanatycy, zdolni do aktów terrorystycznych i samobójczych akcji, w których ginie wielu niewinnych obywateli. Obecnie sytuacja wielu religii jest dość skomplikowana, a ich rola bardzo różnorodna. Religia była wykorzystywana w różnych celach. W średniowieczu przywódcy religijni wykorzystywali swoją ogromną wiedzę do tego, by wymuszać pewne zachowania na społeczeństwie i dowodzić swojej racji i potęgi. Dzisiaj, mimo że wiele się zmieniło, religia także potrafi być źródłem nacisku, nie tylko społecznego, ale także politycznego. Dlatego należy docenić jej rolę w naszym życiu i przynajmniej orientować się w tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. Religia jest także w dzisiejszych czasach źródłem wielu konfliktów, także zbrojnych. W tej kwestii niewiele się zmieniło. Kiedyś krzyżowcy wycinali w pień innowierców, dzisiaj różne religie świata także toczą między sobą krwawe walki. Niestety różnica wyznania zmusza ludzi do zmiany w zwierzęta i prowadzenia ze sobą bezsensownych wyniszczających walk. Najsmutniejsze jest to, że nikt już nie zwraca uwagi na przykazania i zasady moralne panujące w danej religii. Liczy się tylko wyścig o opanowanie tzw. miejsc świętych, o to, kto postawi świątynie swojemu prorokowi. Obecnie dbamy o formę, ale nie o treść religii, które wyznajemy.

Religia dzisiaj prowadzi do powstania instytucji z wielkimi duchownymi. Jest to bardzo dochodowy biznes, nie objęty podatkami i innymi opłatami, które muszą opłacać przeciętni przedsiębiorcy. Rolę w naszym życiu, religia odgrywa coraz mniejszą. Szukamy innych sfer, które mogą nam ją zastąpić. Ci, którzy praktykują swoją wiarę, ulegają rytuałom i tradycjom, które od lat funkcjonują w społeczeństwie, nie jest to jednak prawdziwa żywa wiara, a jedynie schematy, którym wielu ludzi ulega. Religia dzisiaj niewiele się zmieniła, nie jest dynamiczna, nie bardzo się rozwija, a na zmiany liczyć już raczej nie możemy, możemy jedynie sami zdecydować, czy brać w tym udział czy też nie.