Chrześcijaństwo wschodnie

Religia i wiara Poznaj jedną z największych religii na świecie, zwyczaje oraz prawa obowiązujące w tej religii. Islam to religia monoteistyczna. Samo słowo oznacza w języku arabskim poddanie się Bogu. Choć istnieje wielu misjonarzy, którzy uważają, że słowo to oznacza pokój. Powstał on jako religia ludu arabskiego, choć szybko rozwinęła się też na innych terenach. Na początku religii celem między innymi Mahometa było stworzenie ze wszystkich rozproszonych po świecie narodowości arabskich jednego wielkiego ludu muzułmanów. W religii islamu Mahomet był ostatnim prorokiem, a Koran księgą objawioną. Mają oni jednego Boga Allaha, który zesłał na ziemię innych proroków, w których można wymienić między innym Abrahama, Adama, Jezusa, Mojżesza. Przez wyznawców islamu jest to trzecia religia objawiona, po chrześcijaństwie i judaizmie. Obecnie dochodzi do jej dalszego rozwoju, wielu ludzi pragnie ją wyznawać. Islam, jak prawie każda religia ma swoje odłamy. Największy z nich to odłam sunnicki, potem szyicki i charydżycki. Najbardziej znanym symbolem islamu jest półksiężyc z umieszczoną pośrodku gwiazdą. Jednak jest on zakorzeniony jedynie w społecznej świadomości, gdyż początkowo półksiężyc w ogóle nie miał związku z religią.

Chrześcijaństwo jest jedną z najważniejszych religii na świecie, jak również jedną z największych, jeśli chodzi o liczbę wyznających ją osób. Chrześcijaństwo narodziło się w pierwszej połowie pierwszego stulecia ery nowożytnej. Miało to miejsce w prowincji rzymskiej znanej jako Judea. "Twórcami" tej religii wyznawcy judaizmu, a za podstawową tego przyczynę podawana była działalność, jaką prowadził swego czasu Jezus z Nazaretu. W tamtym czasie w Palestynie było bardzo wiele osób, którym trudno było odmówić charakteru i zdolności przywódczych. Ludzie widzieli w nich proroków. Mówiąc najogólniej, bardzo populara stała się idea oczekiwania na Zbawiciela. Wierzono, że Chrystus powróci na ziemię i wyzwoli ludzi. Tego właśnie nauczali pierwsi kaznodzieje chrześcijańscy. Fundamentem chrześcijaństwa stała się wiara w zmartwychwstanie. Brakuje niestety dokumentów mówiących o początkach tej religii. Wiadome jest natomiast na sto procent, że pierwsi chrześcijanie byli bardzo prześladowani i ginęli.

Kartki świąteczne przestały być popularne, kiedy prawie każdy zaczął korzystać z Internetu. Przestało nas zajmować wysyłanie pocztą kartek świątecznych, bo nie dość, że to kosztuje, to jeszcze nie zawsze dochodziły i prawie nigdy na czas. Zmieniło się samo podejście kiedyś dwa razy do roku, na Boże Narodzenie i Wielkanoc z wielką radością wysyłaliśmy do bliskich kartki świąteczne i sami z niecierpliwością czekaliśmy na kartki dla nas. Ciekawiło nas, co u nich słychać, jakie tym razem kartki nam wyślą, włożą opłatek, czy sianko do środka. Dzieci uwielbiały gdy kartki świąteczne były grające. Pozytywka była jak zabawka, czymś nowym, grającym. Tak było dawniej, ludzie byli sobie bliżsi. Dziś kartki wysyła sobie starsze pokolenie, które nie chce zmiany tradycji. Właściwie Internet, czy sms to dla nich żadna tradycja. Uszanujmy to, że ktoś nie wysyła sms-owych życzeń, czy kartek świątecznych poczta elektroniczną, tylko co roku kupuje znaczek i wysyła kartę papierową. Może z grzeczności także powinniśmy odesłać podobną?