Bóg w życiu

Religia i wiara Tylko człowiek decyduje o sobie. Jego wiara jest jego sprawą.Nie bylibyśmy w stanie zliczyć ile razy Pan Bóg w naszym życiu daje nam wskazówek jak do siebie dotrzeć. Czyż z Bogiem nie jest lżej? Wielu ludzi twierdzi ze Boga nie ma. A czy mają pewność, że Go nie ma? Tak samo można spytać, czy wierzący mają pewność, że Bóg jest. Są na to dowody? Stwierdzą, że są. Inni uważają, że Bóg to wymysł ludzi, a to co się dzieje, rzeczy zwane cudami, to jakaś niezidentyfikowana siła kosmiczna? Kto ma rację? Każdy wierzy w co innego. Nie możemy wierzyć w to samo. Mamy takie same rozumy, i takie samo prawo wierzyć w to, o nam się podoba i w co chcemy. Życie bez Boga jest pustką samą w sobie. Nie warto jest nie wierzyć, pewnego dnia i tak pewne znaki cie do niego przekonają i staniesz się wierzącym i praktykującym. Chodzenie do kościoła jest bardzo ważną czynnością, to oddawanie czci samemu Bogu. Tak naprawdę to tylko 4 dni w miesiącu, a nie jesteśmy w stanie dać tego Bogu, zważywszy na to , co on nam daje. Mało tego, to nie są cztery dni, to około czterech godzin. Czy tak wiele Bóg od nas chce?

Antypatia Boga - protestantyzm Od samego początku niektórzy ludzie sprzeciwili się woli i czci Boga. Byli to między innymi protestanci. Panowali oni w tej części wpływom kościoła Europy, która nie podlegała wpływom kościoła katolickiego i kontynuowali swą ofensywę przeciwko stwórcy i zbawicielowi. We Francji ich poglądy wywołały okres wojen domowych, w związku, z czym najpierw był tam zaledwie tolerowany, a potem całkowicie zakazany. Mimo to wciąż protestanci wywierali duży wpływ na życie polityczne i kulturalne, stanowiąc niebezpieczeństwo dla wiary chrześcijańskiej, oraz spokoju społecznego. Protestanci odrzucali jak mówili zabobon papiestwa, byli także wrogami kultu Boga i zwalczali go bronią satyry i kalumni. Święta Małgorzata Maria wielokrotnie wyrażała swoje zaniepokojenie w związku z wpływami protestantów, przed herezją, których nie dały się ukryć nawet święte kręgi katolickie. Z proteriautyzmy powstał wkrótce nurt zwany jansenizmem, który wywierał duży wpływ na duchowość i moralność.

Biblia to nie zbiór mitologii, świadczy o tym fakt, że o Bogu nie mówi się w Biblii jak o czymś, co się kiedyś narodziło, nie opisuje się narodzin bóstw, nie ma opisów walk między bogami, tak jak jest to w mitach, nie ma opisów teogonii. Bóg jest jedyny, wieczny i transcendentny. W Biblii chociaż po części wydarzenia opisane są w konkretnym czasie historycznym, dotykają tych wydarzeń, które kiedyś się wydarzyły naprawdę. W mitach natomiast tego nie ma. W mitach wszystko co jest opisywane, opisywane jest w sposób oderwany od rzeczywistego czasu, miejsca. Kolejnym powodem, dla którego mówimy o tym , że Biblia to nie zbiór mitologii, jest to, że w Biblii inaczej jest zakreślony czas niż w mitach. W mitach czas polega na nawrotach, jest kołowy. W Biblii natomiast koncepcja czasu jest nieco inna. Bóg jest Stwórcą czasu i On o nim decyduje. Czas jest jak strzała, w mitach zaś jest jak koło. Według mitów los człowieka jest rządzony przez przeznaczenie, w Biblii człowiek jest traktowany jako wolny.